Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį Akmenės rajono ugniagesių komandoje

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis metinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2018 m. I ketvirtis 2018 m.ll ketvirtis
1. Vadovas DS 1,00 1643 1543
2. Vyriausiasis.buhaltereris DS 1,00 1025 1097
3. Sekretorius DS 1,00 425 461
4. Skyrininkas DS 4,00 588 601
5. Ugniagesys gelbėtojas DS 29,00 520 523

 

Peržiūrėti ankstesnių metų darbo užmokesčio lenteles (.pdf)