Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį Akmenės rajono ugniagesių komandoje

 

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis metinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2018 m. III ketvirtis
1. Vadovas DS 1,00 1494
2. Vyriausiasis.buhaltereris DS 1,00 1150
3. Sekretorius DS 1,00 406
4. Skyrininkas DS 4,00 612
5. Ugniagesys gelbėtojas DS 29,00 524

Informacija apie darbo užmokestį Akmenės rajono UK II ketv.

Peržiūrėti ankstesnių metų darbo užmokesčio lenteles (.pdf)