Darbo užmokestis

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ MĖNESINĮ BRUTO DARBO UŽMOKESTĮ AKMENĖS RAJONO UGNIAGESIŲ KOMANDOJE

 

Pareigybė  

Darbuotojų skaičius

2018 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių  

Darbuotojų skaičius

2019 m. I ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
Vadovas DS 1 1719,88 1 2239,70
Sekretorius DS 1 468,83 1 676,59
Skyrininkas DS 4 634,58 4 808,64
Ugniagesys gelbėtojas DS 31 554,93 30 733,25

Informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės“ aprašo aktualia redakcija.
2019 m.darbo užmokestis padidėjo dėl darbdavio socialinio draudimo įmokų prijungimo prie darbo užmokesčio.

Informacija apie darbo užmokestį Akmenės rajono UK IV ketv.

Informacija apie darbo užmokestį Akmenės rajono UK III ketv.

Informacija apie darbo užmokestį Akmenės rajono UK II ketv.

Peržiūrėti ankstesnių metų darbo užmokesčio lenteles (.pdf)