Viešieji pirkimai

Pagrindimai neatlikti pirkimų naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis (CPO)

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės

2023 metai

2023 m. Pirkimų planas

2022 metai

2022 m. Pirkimų planas

2022 m. Pirkimų plano pakeitimai

2021 metai

2021 Biudžetiniais metais I pusmetį atliktų pirkimų registracijos žurnalas

Planuojamų pirkimų suvestinė 2021 metams

2020 metai

2020 Biudžetiniais metais II pusmetį atliktų pirkimų registracijos žurnalas

2020 Biudžetiniais metais I pusmetį atliktų pirkimų registracijos žurnalas

Planuojamų pirkimų suvestinė 2020 metams

2019 metai

2019 Biudžetiniais metais II pusmetį atliktų pirkimų registracijos žurnalas

2019 Biudžetiniais metais I pusmetį atliktų pirkimų registracijos žurnalas

2018 metai

2018-02-12 | Automobilinių degalų pirkimas (Papilės UG)

2018-02-12 | Automobilinių degalų pirkimas (Kruopių UG ir Ugniagesių komandos administracija )

2018-02-12 | Automobilinių degalų pirkimas (Akmenės m. ir Agluonų UG)

__________________________________________

2017 metai
2017-08-28 | 2017 m. Informacija apie mažos vertės pirkimus 03-06 mėn.

2017-03-01 | 2017 m. Informacija apie mažos vertės pirkimus 01-02 mėn.

Planuojamų pirkimų suvestinė 2017 metams
__________________________________________

2016 metai

2016 m. viešųjų pirkimų ataskaita At-6

2016 m. pirkimų plano suvestinė

2016-06-30 | 2016 m. Informacija apie mažos vertės pirkimus 01-05 mėn.

2016-08-08 | 2016 m. Informacija apie mažos vertės pirkimus 06 mėn.

2017-01-05 | 2016 m. Informacija apie mažos vertės pirkimus 08-12 mėn.
__________________________________________

2015 metai

2015-02-27 | 2015 m. Informacija apie mažos vertės pirkimus

2015-03-02 | 2015m. Informacija apie mažos vertės pirkimus

2015-03-17 | 2015m. Informacija apie mažos vertės pirkimus

2015-03-23 | 2015m. Informacija apie mažos vertės pirkimus

2015-05-26 | 2015m. Informacija apie mažos vertės pirkimus

2015-07-27 | 2015m. Informacija apie mažos vertės pirkimus

2015-08-12 | 2015m. Informacija apie mažos vertės pirkimus

Pirkimai iki 2015 m. pabaigos | 2015m. Informacija apie mažos vertės pirkimus

Viešųjų pirkimų ataskaita už 2015 metus.