Viešieji pirkimai

Pagrindimai neatlikti pirkimų naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis (CPO)

Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės

2021 metai

2021 Biudžetiniais metais I pusmetį atliktų pirkimų registracijos žurnalas

Planuojamų pirkimų suvestinė 2021 metams

2020 metai

2020 Biudžetiniais metais II pusmetį atliktų pirkimų registracijos žurnalas

2020 Biudžetiniais metais I pusmetį atliktų pirkimų registracijos žurnalas

Planuojamų pirkimų suvestinė 2020 metams

2019 metai

2019 Biudžetiniais metais II pusmetį atliktų pirkimų registracijos žurnalas

2019 Biudžetiniais metais I pusmetį atliktų pirkimų registracijos žurnalas

2018 metai

2018-02-12 | Automobilinių degalų pirkimas (Papilės UG)

2018-02-12 | Automobilinių degalų pirkimas (Kruopių UG ir Ugniagesių komandos administracija )

2018-02-12 | Automobilinių degalų pirkimas (Akmenės m. ir Agluonų UG)

__________________________________________

2017 metai
2017-08-28 | 2017 m. Informacija apie mažos vertės pirkimus 03-06 mėn.

2017-03-01 | 2017 m. Informacija apie mažos vertės pirkimus 01-02 mėn.

Planuojamų pirkimų suvestinė 2017 metams
__________________________________________

2016 metai

2016 m. viešųjų pirkimų ataskaita At-6

2016 m. pirkimų plano suvestinė

2016-06-30 | 2016 m. Informacija apie mažos vertės pirkimus 01-05 mėn.

2016-08-08 | 2016 m. Informacija apie mažos vertės pirkimus 06 mėn.

2017-01-05 | 2016 m. Informacija apie mažos vertės pirkimus 08-12 mėn.
__________________________________________

2015 metai

2015-02-27 | 2015 m. Informacija apie mažos vertės pirkimus

2015-03-02 | 2015m. Informacija apie mažos vertės pirkimus

2015-03-17 | 2015m. Informacija apie mažos vertės pirkimus

2015-03-23 | 2015m. Informacija apie mažos vertės pirkimus

2015-05-26 | 2015m. Informacija apie mažos vertės pirkimus

2015-07-27 | 2015m. Informacija apie mažos vertės pirkimus

2015-08-12 | 2015m. Informacija apie mažos vertės pirkimus

Pirkimai iki 2015 m. pabaigos | 2015m. Informacija apie mažos vertės pirkimus

Viešųjų pirkimų ataskaita už 2015 metus.