Teisinė informacija

word DĖL GAISRINĖS SAUGOS PAGRINDINIŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO (Atsisiųsti)

word DĖL VISUOMENINIŲ STATINIŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Atsisiųsti)

word DĖL DŪMŲ IR ŠILUMOS VALDYMO SISTEMŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Atsisiųsti)

word DĖL ŠILDYMO SISTEMŲ, NAUDOJANČIŲ KIETĄJĮ KURĄ, GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Atsisiųsti)

word LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMAS (Atsisiųsti)

word LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVIVALDOS ĮSTATYMAS (Peržiūrėti)

word LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS ĮSTATYMAS (Peržiūrėti)