Su profesinių sąjungų atstovais aptarti etatų klausimai

Liepos 2 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Saulius Greičius ir direktoriaus pavaduotojas Giedrius Sakalinskas Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos būstinėje susitiko su profesinių sąjungų atstovais. Susitikime dalyvavo Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė, Lietuvos ugniagesių gelbėtojų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Algis Lisauskas, Respublikinės ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos pirmininkas Vytautas Aleksandravičius ir kiti profesinių sąjungų atstovai.

Susitikimo metu profesinių sąjungų atstovai domėjosi, ar neplanuojama priešgaisrinėse gelbėjimo tarnybose įvesti vyriausiųjų specialistų etatų, kaip yra padaryta I klasės komandose, nes darbų, tenkančių tarnybos viršininkams, spektras yra panašus ar net didesnis, o darbuotojų skaičiumi PGT nedaug kuo nusileidžia komandoms, pavyzdžiui, Švenčionių PGT administruoja ir Švenčionėlių bei Pabradės komandas. Svarstyta, jog galbūt būtų tikslinga peržiūrėti žmogiškuosius išteklius ir vadovams priskirtas funkcijas.

Taip pat atkreiptas dėmesys ir į etatų skaičių komandose. Profesinių sąjungų atstovai teigė, jog dėl nevienodo etatų skaičiaus komandose tampa sudėtinga užtikrinti standarto reikalavimus, efektyviai likviduoti incidentus ir sukomplektuoti budinčias pamainas. Suvienodinus etatus, atsirastų galimybė išvengti viršvalandinio darbo suteikiant atostogas, mamadienius, ligos  bei papildomas, įstatymais numatytas, poilsio dienas.

Profesinių sąjungų atstovai taip pat domėjosi, koks norminis aktas reglamentuoja VPGT specialiųjų transporto priemonių dažymą ir skiriamuosius ženklus, taip pat kada planuojama pakeisti Vidaus reikalų ministro 2006-06-09 įsakymu Nr. 1V-218 patvirtintą Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų apskaičiavimo metodiką (šios metodikos  9 punktas) ir numatyti galimybę turėti 1 skyrininko ir 9 ugniagesių etatus kiekvienoje savivaldybės ugniagesių komandoje.


Warning: Undefined variable $meta_text in /home/aruklt/domains/aruk.lt/public_html/wp-content/themes/hiero/content-single.php on line 61